Розділи сайта
Педагогічний колектив

Колективу не потрібна зірка, яка сяє сама по собі,

тільки в яскравому сузір'ї можливо досягти

справжнього успіху

Є.П.Худа

Педагогічний колектив вважає, що основою навчально-виховного процессу повинна бути індивідуальна програма творчого розвитку і саморозвитку особистості учня. Ми навчаємося і навчаємо не для школи, а для життя. Головне, щоб учень усвідомлював, що школа - це не підготовка до життя, а саме життя.

Освіта і майбутнє - два ключові аспекти, із позицій яких треба розглядати стан справ, що склався в галузі загальної середньої освіти, та визначити її перспективи.

Розбудова освіти на засадах гуманістичного навчання потребує перебудови алгоритму стосунків "учитель - учень" і стилю взаємодії з учнями. Основними рисами цих стосунків мають стати відкритість, віра в здібності й можливості учня, повага до особистості.

Освіта, як процес навчання та виховання, здійснюється в інтересах особистості, суспільства, тому й пріоритет її змінюється на особистісно орієнтований та компетентісно орієнтований.

Саме так працює і наш заклад, який обрав тему: "Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями".

Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природній потенціал, а досягнення учнів розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу, діяльності особистості за її вміннями на основі набутих знань та вироблених навичок.

Педагогічний колектив школи-колежу №29 працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, переорієнтацію його організації на результат - модель компетентного випускника.

У школі-колежі працють майстри своєї справи з великим досвідом роботи. Колектив нараховує 85 вчителів-однодумців:

Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст вищої категорії" - 55 педагогів;

Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст І-ої категорії" - 10 педагогів;

Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст ІІ-ої категорії" - 8 педагоги;

Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст" - 4 педагоги; 

Педагогічні звання:
"Вчитель-методист" - 21 педагоги;

"Старший вчитель" - 15 педагогів

Педагогічний колектив все яскравіше відшліфовує свій творчий почерк. Сьогодні ми нагадуємо самобутній і яскравий ансамбль талановитих зірок. Працює в школі НМР, творчі групи: "Школа педагогічної майстерності", "Плекаймо обдаровану дитину", "Інноваційні технології","Передовий педагогічний досвід".

Лише спільна продуктивна діяльність вчителя й учня може забезпечити максимальне задоволення індивідуальних інтересів обох сторін, сприяти розвиткові мотиваційно-смислової сфери діяльності дітей, створити умови для вдосконалення кожного з них.