Засідання педагогічної ради


27.10.2021 відбулось засідання педагогічної ради на тему: “Зміни підходів до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у школі. Компетентнісний підхід.”


Порядок денний педагогічної ради:
І Доповідь

  1. Формувальне оцінювання як чинник модернізації процесу навчання в закладах загальної середньої освіти. Стратегія формувального оцінювання навчальних досягнень учнів: наступність між початковою та та основною школою. Доповідач: Давидюк Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами ВДПУ ім. М. Коцюбинського

ІІ Обговорення питання

  1. Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку. Роль формувального оцінювання у процесі трансформації системи оцінювання навчальних результатів учнів початкової школи. Доповідач: Свята Тетяна Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи

2. Як оцінювати без оцінок: покрокова інструкція сучасного вчителя. Портфоліо як технологія формувального оцінювання. Доповідач: Ковальська Олена Миколаївна, вчитель початкових класів


3. Принципи та прийоми зворотного зв’язку. Форми самооцінювання та взаємооцінювання. Доповідач: Єрмілова Тетяна Григорівна, вчитель початкових класів


4. Техніки формувального оцінювання з використанням ЛЕГО. Доповідач: Гусятинська Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів


5. Компетентнісно орієнтовані завдання в контексті формувального оцінювання. Доповідач: Стасюк Яна Іванівна, вчитель початкових класів


6. Формування ключових компетентностей, як складова становлення успішної особистості школярів. Доповідач: Мазур Світлана Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи