ХІІІ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті-2021»

20-22 жовтня 2021 р. відбулася ХІІІ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» у Київському Палаці дітей та юнацтва.

Колектив закладу виборов Золоту медаль.

Авторами проєкту “Реалізація компетентнісного підходу у вивченні предметів природничо-математичного циклу” є адміністрація закладу та всі учасники освітнього процесу.
Захищали проєкт – Бартюк М.П., Мазур С.Ю.

Актуальність обраної теми полягає у тому, що саме «STEM-освіта» – концепція інтегрованого навчання учнів за чотирма профільними дисциплінами в міждисциплінарному та прикладному контексті – є надзвичайно актуальним феноменом щодо отримання молоддю конкурентних переваг у різних сферах людської діяльності. Саме STEM-освіта сприяє підготовці компетентних фахівців для високотехнологічних виробництв і забезпечує високий науковий потенціал держави. STEM-орієнтований підхід до навчання є актуальним напрямом модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного й гуманітарного профілів освіти, а STEM-грамотність – міждисциплінарною областю дослідження, яка поєднує науку, технології, інженерію та математику.

Аналізуючи результативність роботи закладу з впровадження даної інноваційної технології ми прийшли до висновку: 1. Інновації є об’єктивним процесом еволюції освіти; 2. Жодна інноваційна технологія не є універсальною; 3. Запровадження будь-якої інновації потребує змін – матеріально-технічних, психологічних; 4. Іноваційні технології потребують навчання як учнів, так і вчителів.

Залучення всієї шкільної спільноти до використання технологій STEM-освіти із формування та розвитку дослідницької компетентності учнів, вчителів, учнів та їхніх батьків в першу чергу зацікавлені в розбудові та оновленні освітнього простору школи. Вчителі не відмовляючись від традиційних методик, сміливо впроваджують технології STEM-освіти, які мають підготувати конкурентно спроможного випускника, виховати всебічно розвинену, самостійну й самодостатню особистість, здатну адаптуватися в сучасному динамічному світі.