Педагогічна рада 30.08.2021

Протокол №1

Порядок денний

1. Аналіз роботи школи за 2020-2021н.р. Завдання педагогічного колективу на новий 2021-2022 н.р. (Свята Т.В., Мазур С.Ю./Бартюк М.П.)

2. Про підсумки методичної роботи колективу закладу за 20-21 н.р. (Бірецька Н.К.)

3. Затвердження річного плану роботи закладу на 2021-2022н.р. (Бартюк М.П.)

4. Затвердження структури навчального року, режиму та регламенту роботи школи, правил внутрішнього трудового розпорядку (Бартюк М.П.)

5. Про розподіл годин варіативної складової та оцінювання предметів, факультативів та курсів за вибором варіативної складової (Свята Т.В. /Мазур С.Ю.)

6. Про погодження робочого навчального плану на 2021-2022 н.р. (Бартюк М.П.)

7. Про визначення претендентів на отримання стипендії Вінницької міської ради у І півріччі 2021-2022 н.р. (Мазур С.Ю.)

8. Про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій у 1-4, 5-8,10 класах у 2021-2022 н.р. (Мазур С.Ю.)

9. Про єдині вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в школі та вимог до ведення шкільної документації (Бартюк М.П./Бірецька Н.К.)

10. Про затвердження складу методичної ради на 2021-2022 н.р., планів методичної роботи (Бірецька Н.К.)

11. Про затвердження керівників методичних об’єднань (Бірецька Н.К.)

12. Звіт про роботу психологічної служби у 2020 -2021 н.р. Затвердження плану роботи на 2021-2022  н.р. (Єсипова Л.Г./(психолог, соц..пед.)

13. Про претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою серед учнів 9-х класів (Мазур С.Ю.)

14. Про претендентів на нагородження Золотими та Срібними медалями серед учнів 11-х класів (Мазур С.Ю.)

15. Про оцінювання учнів, які будуть віднесені до спеціальних медичних груп (Мазур С.Ю.)

16. Про затвердження графіка розподілу навчального матеріалу (модулів) з фізичної культури та трудового навчання на 2021-2022 н.р. (Мазур С.Ю./ керівник м/о вчителів фізичної культури, трудового навчання)

17. Про оздоровлення учнів закладу (Єсипова Л.Г.)

18. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу у 2021-2022 н.р. (Бірецька Н.К)

20. Про затвердження комісії з питань академічної доброчесності (Бірецька Н.К.)

   РІЗНЕ