Засідання педагогічної ради

14.04.2022 року відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Безпечне освітнє середовище як один із чинників соціалізації школярів та здатності забезпечувати життєвий успіх впродовж життя»

План проведення засідання педагогічної ради

Передумови та шляхи створення  Кодексу безпечного освітнього середовища  (КБОС) навчального закладу. (Єсипова Л.Г., заступник директора з виховної роботи) 

Питання для обговорення

 1. Безпечне середовище та формування поведінки дітей в інтернеті (Вітюк Ю.В., вчитель інформатики)
 2. Профілактика булінгу як однієї із поширених форм насильства у дитячому середовищі з метою   збереження і зміцнення емоційного здоров’я учасників освітнього процесу (Колосовська В.В., практичний психолог) 
 3. Профілактика насилля над дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу (Лоїк О.В., класний керівник 5-Д класу)
 4. Роль класного керівника  у формуванні безпечного освітнього  середовища (Олійник О.М.,   класний керівник  9-Б класу)
 5. Форми роботи  вчителя початкової школи щодо попередження булінгу (Корніюк Л.Л., вчитель початкових класів)

Різне

Проект рішення

Серед усіх прав, якими наділені учасники освітнього процесу (учні, їхні батьки, педагоги) саме право на життя і здоров’я є найголовнішим і найціннішим, а його забезпечення має бути   пріоритетним у роботі закладу освіти.  Основним завданням сучасної школи є створення безпечного освітнього середовища, а також забезпечення прав, свобод та інтересів дітей. Це є одним із головних  завдань сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ.

Важливою умовою ефективності роботи навчального закладу у цьому напрямку є  робота психологічної    служби  з розставлення пріоритетів та цілей, викладених комітетом ООН:

 • взаєморозуміння;
 • взаємоповага;
 • дружня атмосфера;
 • пріоритет прав людини;
 • толерантність;
 • постійний розвиток;
 • активна життєва позиція;
 • здоровий спосіб життя; людяність;
 • порядність;
 • повага до приватного життя;
 • мир;
 • єдина країна.

Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, так як в освітніх закладах  дуже часто постає проблема булінгу та порушення норм поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених демократичних орієнтирів.

Сьогодні суспільство бажає бачити школу не лише одним з освітніх ресурсів, а, скоріше, простором розвитку та співпраці як всередині, так і по відношенню до зовнішнього світу.   

 Вислухавши та обговоривши питання   безпечного освітнього середовища як одного із чинників соціалізації школярів та здатності забезпечувати життєвий успіх впродовж життя, педагогічна рада постановила:

 1. Забезпечувати додержання конституційних прав та свобод дитини, гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління  згідно  положень Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі  (схваленої Указом Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020).   
 2. Продовжити роботу з попередження булінгу та насилля, створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять, зустрічей з працівниками ювенальної поліції.
 3. Виявляти чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу,  небезпечні ситуації під час освітнього процесу у закладі та належно реагувати на них, запроваджуючи чіткі процедури втручання.
 4. Проводити, згідно з планом, цикли виховних заходів, позакласних занять тощо із питань безпеки учнів в освітньому середовищі.
 5. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, батьків на освітнє середовище, обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу.
 6. Запровадити реалізацію антибулінгової політики, яка містить принципи захисту дітей від насильства, через реалізацію  таких питань, як: – порядок повідомлення та втручання, де поетапно зазначено, що слід робити, коли дитина стала жертвою насильства або ї безпеці загрожують незнайомі люди, члени родини чи працівники закладу; – правила захисту особистих даних, які визначають методи збереження та поширення інформації про дітей у соцмережах; – правила захисту зображень дітей, які визначають, як можна знімати дітей на фото або відео та поширювати їх зображення; – правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих матеріалів, розміщених у ній, включно з призначенням особи або осіб, відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі. Принципи безпечних відносин між працівниками школи та дітьми, включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми.
 7. Розробити положення Кодексу безпечного освітнього середовища (КБОС) та визначити завдання,   які регламентують засади КОДЕКСУ. (Єсипова Л.Г., Колосовська В.В.     до 01.09.22 р)